Раздел § 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів