Раздел § 45. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами