Розділ 4. КВАДРАТ І КУБ ЧИСЛА. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР