Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів