419. § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів