Раздел § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення