298. § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних