Раздел § 45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»