1374. 46. Приклади графіків залежностей між величинами