1383. 46. Приклади графіків залежностей між величинами