Раздел ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. § 6. Найменше спільне кратне