Раздел 3. Взаємодія тіл. Сила - міра взаємодії. Енергія