§ 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми