Раздел РОЗДІЛ VІ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів