§ 62. Забруднення довкілля і заходи з його охорони. Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів