Раздел Розділ II. § 8. Ознаки паралельності прямих