Раздел Розділ 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. § 17. Сума кутів трикутника