Раздел Розділ 2. Взаємне розміщення прямих на площині. Завдання для перевірки знань № 1 (§1—§6)