Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. § 8. Хімічні формули речовин