Лабораторний дослід 3. § 14. Фізичні й хімічні властивості речовини. Фізичні та хімічні явища