Раздел РОЗДІЛ 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (§4-§18)