3.2. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання