§ 9. Культура Русі-України. Розділ ІІ. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.