§ 7. Русь-Україна за правління князя Ярослава Мудрого. Розділ ІІ. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.