Раздел Психічна й духовна складові здоров’я. Поняття про стрес