Раздел СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. § 39. Вигук як особлива частина мови