28. 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу