Раздел 1. Раціональні вирази. 7. Тотожні перетворення раціональних виразів