Самостійна робота № 1. Скорочення раціональних дробів