Самостійна робота № 9. Рівняння, які зводяться до квадратних