Раздел 43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій