Самостійна робота 4. Раціональні рівняння. Перетворення раціональних виразів