Раздел § 20. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники