Раздел Тканини, органи та системи органів тварин, їх функції