Відповіді. § 20. Загальна характеристика членистоногих