Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 26. ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ