§ 30. Перетворення механічної енергії. Закон збереження енергії