§ 41. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника