§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку