Раздел Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові машини. § 46. Тепловий баланс