9. Маса як міра інертності тіл. Сила додавання сил