18. Атмосферний тиск. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти