28. Кількість теплоти, яка йде на нагрівання тіла або виділяється під час його охолодження. Питома теплоємність