Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника