Розділ 1. Теплові явища

 1. § 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання1 - 8

 2. § 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури1 - 6

 3. § 3. Внутрішня енергія1 - 5

 4. § 4. Способи зміни внутрішньої енергії 1 - 7

 5. § 5. Теплопровідність1 - 7

 6. § 6. Конвекція1 - 7

 7. § 7. Випромінювання1 - 6

 8. § 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження1 - 3

 9. § 9. Тепловий баланс1 - 2

 10. Лабораторна робота № 11 - 7

 11. Лабораторна робота № 21 - 8

 12. § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали1 - 9

 13. § 11. Плавлення та кристалізація1 - 6

 14. § 12. Питома теплота плавлення1 - 4

 15. § 13. Випаровування та конденсація1 - 5

 16. § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення1 - 8

 17. § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника1 - 5

 18. § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна1 - 6

 19. § 17. Деякі види теплових двигунів1 - 7

 20. § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів1 - 7

 21. Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 1)1 - 15

 22. Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 2) 1 - 17