Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення