Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 4. Способи зміни внутрішньої енергії