Раздел Розділ 1. Теплові явища. § 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури