Раздел Розділ 2. Електричні явища. електричний струм . § 22. Закон Кулона