7. Завдання для самоперевірки до розділу 1 (частина 2)